METODEN

Active Dry Power Metoden är ren, tyst och billig i drift. Systemet avfuktar väggar och grunder genom att små elektriska pulser laddar vattnet med positiva joner. Det positiva vattnet leds tillbaka ner mot den negativa omgivande jorden. Vattnet pressas härigenom ut från muren. De positiva jonerna hindrar även vattnet från att tränga in.


Active Dry Power

Elektroosmos


Teknik för att torka ut stora byggnader med system som bygger på elektroosmos har använts i många år. Det första patentet registrerades redan på 1960-talet. Vägverket nyttjar metoden för att torka vägbankar där det inte går att dränera.

Vårt system är en vidareutveckling där man lyckats skala ner den komplexa tekniken till ett format som passar villor och andra fastigheter.

Metoden är vetenskapligt testad av Norges Byggforskningsinstitutt, NBI. En installation har utvärderats under 6 år i en större fastighet i Fredrikstad i Norge. Ytterväggarna var placerade under grundvattennivå. Fuktproblemen var stora. Rapporten visar att en korrekt monterad elektroosmosanläggning minskar fuktigheten markant. NBI konstaterar att innerväggarna i fastighetens källare har torkat upp till 45% relativ fuktighet, RF. I ytterväggarna är fukttillförseln hög men fuktnivån i betongen hålls under 75% RF.
NBI rekommenderar fortsatt drift, då fuktigheten annars kommer att stiga igen.

Active Dryp Power
Mäta fukt

Fördelar med Active Dry Power-metoden


 • Torrt utan att gräva
 • Garanterat resultat på 30 dagar
 • 10 års garanti.
 • Snabb installation
 • Kontroll på kostnaden
 • Kontroll på fuktigheten
 • Kan även torka golvet två meter från väggen
 • Fungerar i betong, tegel, cement och sten
 • Du förstör inte din trädgård
 • Mindre risk för sättningar
 • El-förbrukning ca 50-100 kr/år

Informationsvideo

Klicka på knappen nedan för att komma till vår informationsvideo på Youtube