.
Klicka på bild för större bild

 

Elektroosmos

Teknik för att torka ut stora byggnader med system som bygger på
elektroosmos har använts i många år.
Det första patentet registrerades redan på 1960-talet.
Vägverket nyttjar också metoden för att torka vägbankar
där det inte går att dränera.

Vårt system är en vidareutveckling där man lyckats skala ner
den komplexa tekniken till ett format som passar villor och
andra mindre fastigheter.

Metoden är vetenskapligt testad av Norges Byggforskningsinstitutt, NBI.
En installation har utvärderats under 6 år
i en större fastighet i Fredrikstad i Norge.
Ytterväggarna var placerade under grundvattennivå.
Fuktproblemen var stora. Rapporten visar att en korrekt
monterad elektroosmosanläggning minskar fuktigheten markant.
NBI konstaterar att innerväggarna i fastighetens källare
har torkat upp till 45% relativ fuktighet, RF.
I ytterväggarna är fukttillförseln hög men fuktnivån i betongen
hålls under 75% RF.
NBI rekommenderar fortsatt drift, då fuktigheten annars kommer att stiga igen.

Läs gärna även följande rapporter och artiklar

Läs hela rapporten från Norges Byggforskningsinstitutt, NBI.

Läs även rapporten från Chalmers Industriteknik.


Timell om Villaägarna: "Värsta jag har varit med om" på DI (Hemsida).

 

  Copyright © ABREEN AB 2014 • Adress: F O Petersons gata 2 • 421 31 Västra Frölunda • Tel: 070 - 564 44 66 • Mail: info@abreen.se  
.