.
Dry Power

 
.

Klicka på bild för större bild
Klicka på bild för större bild
  Metoden är ren, tyst och billig i drift.

Systemet avfuktar väggar och grunder genom att
små elektriska pulser laddar vattnet med positiva joner.
Det positiva vattnet leds tillbaka ner mot den negativa omgivande jorden.
Vattnet pressas härigenom ut från muren.
De positiva jonerna hindrar även vattnet från att tränga in.

Installationen är snabb och fordrar endast minimala ingrepp i fastigheten.
En serie små hål borras i muren och tunna elektroder placeras i hålen,
som försluts.
Elektroderna är sammanlänkade med en tunn kabel,
slutresultatet är nästan osynligt.
Kontrollboxen ställer automatiskt in strömstyrkan efter hur fuktig muren är.
Effekten kommer snabbt och bibehålls så länge systemet arbetar.
Slut på fukt i källaren med Active Dry Power-metoden.

Så går det till, steg-för-steg:


1. Fuktanalys av din fastighet:
     Som en första åtgärd besöker en fackman ditt hus
     och gör en analys av fuktsituationen.
     Om vi bedömer att Aktiv Dry Power-metoden är en lämplig lösning,
     går vi vidare med installation för att få huset torrt.

2. Installation:

     Elektrodpluggar placeras i hål med 70 cm mellanrum
     och ca 5-15 cm upp från golvet.
     Från kontrollboxen skickas de elektriska pulser som
     laddar vattenmolekylerna och får dem att vandra mot jord, ut ur muren.
     Elektroderna kan även monteras utvändigt, strax ovan markplan.

3. Garanterat resultat:

     Vid installationen mäts fukthalten och ett avtal upprättas
     mellan köpare och installatör.
     Inom cirka 30 dagar görs en ny mätning och resultatet stäms av.
     Väggmaterial och markförhållanden varierar och testperioden får utvisa
     om systemet fungerar i fastigheten.
     Skulle resultatet inte vara tillfredsställande, demonteras kontrollboxen
     och du behöver inte betala.
     Som kund betalar man först när eftermätningen är gjord
     och resultatet är bra, samt att systemet fungerar i fastigheten.

     Bättre garanti än så kan man knappast få.


  Copyright © ABREEN AB 2014 • Adress: F O Petersons gata 2 • 421 31 Västra Frölunda • Tel: 070 - 564 44 66 • Mail: info@abreen.se  
.