.Sick bilding. Bilden visar att fuktskadade hus är hälsovådliga
Klicka på bild för större bild

 

Sick Building Syndrome (SBS)

Hälsoriskerna med fuktig miljö och mögel har visat sig vara större
än man tidigare trott.
Giftiga mögelsporer kan orsaka allergiska besvär och en fuktig miljö
kan ge upphov till problem med slemhinnor: svidande ögon,
nästäppa, halsont m.m.
Allvarliga besvär med huvudvärk, dåsighet, koncentrationssvårigheter,
minnesförlust och dåligt allmäntillstånd kan också härledas
till fuktproblem i hus enligt de senaste rönen.

En rå och fuktig källare orsakar dessutom högre energikostnader
– fuktig luft kräver mer uppvärmning än torr luft.

Uppstigande markfukt finns i de flesta murverk och grundkonstruktioner
och uppstår när fukten i marken och byggnaden strävar efter jämvikt.
Detta fenomen uppträder i flera former i naturen:
-Temperatur - värme sprids från varmt till kallt
-Elektricitet - positiv laddning flödar till den negativa
-Vatten - fukt invaderar torra ytor

Fukt tar sig upp från marken genom porerna i grundkonstruktionen
via kapillärkraft och tar med sig skadliga salter.
Fukthalten i konstruktionen varierar ständigt och denna omväxlande vätning
och torkning får salterna att expandera och dras samman.
En process som bryter ner murverk, gips och färg.
Stora mängder fukt som avdunstar på väggarna,
visar sig som en yta av saltrester.
Andra tecken är dålig lukt, flagnande färg och i värsta fall fläckar av mögel.

Många fastigheter har otillräcklig dränering och fuktspärr.
Att få bukt med uppstigande markfukt, förknippas
med omfattande och dyra ingrepp på tomt och hus.
Active Dry Power-metoden erbjuder en alternativ lösning på fuktproblemen.
Varför arbeta mot naturens lagar, när man kan nyttja dem till sin egen fördel?

 

  Copyright © ABREEN AB 2014 • Adress: F O Petersons gata 2 • 421 31 Västra Frölunda • Tel: 070 - 564 44 66 • Mail: info@abreen.se  
.